A/T - Automatic Transmission (Automatická prevodovka)

A/T

Dynamická výmena oleja v automatickej prevodovke zariadením MM TC-200

 

 Meniť alebo nemeniť olej v automatickej prevodovke ? Servisná knižka niektorých automobiliek informuje o celoživotnej náplni automatickej prevodovky.

 

Výrobca automobilu, ktorý náplň v prevodovke označil ako celoživotnú, zákazníkovi automaticky neklame. Iba neuvádza to magické číslo kedy má životnosť prevodovky alebo celého automobilu skončiť. Môže to byť 500tis km alebo iba 200tis km , asi to nebude znieť príliš dôveryhodne , ale pre výrobcu životnosť automobilu končí zároveň so zárukou. Aj prevodovka ktorá zlyhá po 150 tis km , vlastne vyhovela požiadavkám. Pre výrobcu je ideálny stav v prípade , keď kupujúci po štyroch rokoch užívania odovzdá vozidlo na likvidáciu a ide si k predajcovi kúpiť nové auto. S majiteľom nejakej jazdenky už nikto z výrobcov nepočíta a tak isto mu nikto nie je nič povinný garantovať. Takže termín celoživotná náplň sa síce pekne počúva , ale inak nevypovedá vôbec o ničom.

 

Najčastejšou príčinou poruchy automatickej prevodovky je opotrebovaný olej !
Akýkoľvek olej stráca časom a používaním svoje vlastnosti, stáva sa opotrebovaným a nevhodným na ďalšie používanie. Keď nastane opotrebovanie oleja, je potrebné ho vymeniť, pretože už  neslúži tak ako by mal.
Olej v motore je menený v pravidelných intervaloch a užívatelia motorových vozidiel sa nad týmto faktom vôbec nepozastavujú. Na rozdiel od toho výmena oleja v automatickej prevodovke ešte stále vyvoláva značné diskusie a polemiky. Avšak  pri bližšom pohľade  na konštrukciu automatickej prevodovky vidíme, že je neporovnateľne viac citlivejšia na kvalitu a čistotu oleja než motor.

 

Až 80% porúch automatických prevodoviek je zapríčinených opotrebovaným olejom, ktorý nemá požadované vlastnosti.
Automatická prevodovka zo začiatku začína vykazovať chyby v menšej intenzite, ktoré sú niekedy pre klasického užívateľa takmer nepostrehnuteľné. Táto intenzita sa časom zvyšuje, až môžete jazdou s opotrebovaným prevodovým olejom spôsobiť poškodenie niektorej z častí automatickej prevodovky, prípadne ju úplne znefunkčniť. Vo veľa prípadoch pri včasnej výmene oleja prestane automatická prevodovka chyby vykazovať. Zároveň však jeho neskorá, nepravidelná alebo žiadna výmena je dôvodom väčšiny porúch automatických prevodoviek.

 

Výmenu oleja v automatickej prevodovke je potrebné pravidelne vykonať po najazdení každých 60 000 km.
Po najazdení týchto kilometrov sa stáva olej už značne opotrebovaným. Pri spôsobe jazdy, kedy je automatická prevodovka značne zaťažovaná, tento interval môže byť ešte nižší.

 Čo je to dynamická výmena oleja ?
Postup v skratke:
  1. Pripojíme auto na zariadenie určené na prepláchnutie a výmenu oleja v automatickej prevodovke v našom prípade od talianskeho výrobcu Magneti Marelli  TC-200
  2. Do starého oleja pomocou zariadenia TC-200 pridáme prípravok na prepláchnutie PRO-TEC ATF určený špeciálne pre automatické prevodovky
  3. Naštartujeme vozidlo a preraďujeme aby prípravok v oleji cirkuloval v celej prevodovke.
  4. Zariadenie začne nový olej tlačiť do prevodovky, ktorý je vidieť v pravej kontrolnej hadici a sledujeme odtekajúci starý olej v ľavej kontrolnej hadici až kým sa farebne nezhodujú. Preto sa pri dynamickej výmene použije 1,5-2x viac oleja ako je  náplň prevodovky. Výsledkom je dokonalé prečistenie automatickej prevodovky od nečistôt a istota, že v celom systéme je nový olej.
  5. Výmena nového filtra prevodovky
  6. Pridanie aditíva PRO-TEC ATC do prevodovky
  7. Na koniec odpojíme zariadenie a skontrolujeme hladinu oleja

Dynamická výmena oleja – obrázok

 

 

 

 

 

 

Pri dynamickej výmene sa nový olej dostane do všetkých častí prevodovky.

 

 

 

 

 

 


 Statická výmena oleja
Tento druh výmeny nerobíme a ani nedoporučujeme !!! kvôli tomu, že z automatickej prevodovky vytečie iba 40-60% oleja, čo má za následok, že starý znečistený olej sa zmieša s novým a tým sa degradujú jeho vlastnosti. Nie je možné dať prípravok na prepláchnutie prevodovky, ktorý rozpúšťa usadeniny na stenách a v kanálikoch spôsobené prevádzkou, pretože by nečistoty  v prevodovke zostali aj s prípravkom na prepláchnutie.
Postup:
  1. Vypustenie oleja z prevodovky
  2. Doplnenie nového oleja do prevodovky

 

Statická výmena oleja – obrázok

 

 

 

 

Pri statickej výmene starý olej, ktorý je červeno označený zostane v prevodovke nevymenený.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vplyv teploty na životnosť oleja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade záujmu o cenovú ponuku výplňte formulár. Následne Vám v čo najkratšom čase odpíšeme.                                  Formulár

 

DSG výmena oleja v prevodovke

TIPTRONIC výmena oleja v prevodovke